Conflicten altijd aanpakken op het werk

Blog: Conflicten altijd aanpakken

In alle organisaties komen conflicten voor die de voortgang van het werk belemmeren. Er zijn veel oorzaken te vinden voor deze conflictsituaties: machtsdenken, het eigen belang voorop stellen, onrechtvaardige behandeling, niet nakomen van afspraken, etc. Ook de structuur van een organisatie kan van invloed zijn op het ontstaan en het verloop van conflicten.

In een organische bedrijfsstructuur is niet alles volgens een standaardprocedure vastgelegd, waardoor de mensen veel moeten samenwerken. Hoewel er een eindverantwoordelijke is, voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de gang van zaken. Een probleem van een ander ervaart men snel als een eigen probleem.

Omdat mensen veel met elkaar te maken hebben, beslissingen samen nemen en men zich verantwoordelijk voelt, is het logisch dat er eerder wrijvingen en conflicten ontstaan. De kans op een conflict is immers groter als je veel met elkaar te maken hebt. Maar men doet daar ook iets mee. De medewerkers zijn sneller geneigd een conflict uit te spreken, op te lossen en ervan te leren. Dat kan ook niet anders, want de samenwerking moet goed verlopen in een dergelijke organisatiestructuur.

In een bureaucratische bedrijfsstructuur vind je een duidelijke hiërarchie in de taakverdeling van het werk. Er is weinig overleg tussen de verschillende niveaus als het gaat om de inrichting van het werk. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast, daar valt niet over te twisten.

In een dergelijke organisatievorm komen relatief weinig openlijke conflicten voor. Er zijn wel veel meer verborgen conflicten. Medewerkers voelen irritaties en zijn kwaad, maar laten dat niet zo snel merken. En als er een conflict is, loopt dat gemakkelijk uit de hand: met de deuren slaan, schreeuwen, elkaar negeren op de gang, informatie opzettelijk achterhouden, etc. 

Welke organisatievorm u ook heeft, conflicten moeten altijd uitgesproken worden. Gebeurt dat niet, dan werkt het ondermijnend voor de productie- en bedrijfsprocessen. Het gevolg is dat de sfeer verslechtert, mensen eerder opstappen en de resultaten verminderen. Het is dus zaak conflicten altijd aan te pakken. Onder andere in onze cursus Beter Communiceren besteden we hier aandacht aan.

Ontwikkelen en Opleiden