Een persoonlijkheidstest is pas interessant als je het aan iets concreets wilt koppelen. Bijvoorbeeld: of je voor een bepaalde functie geschikt bent. Of om uit te zoeken waarom de samenwerking in een team niet goed loopt. Of als je wilt onderzoeken of iemand goed zou kunnen leidinggeven. 

Basiselementen van de Test
Wij kunnen deze persoonlijkheidstest op een laagdrempelige wijze verzorgen. In de test combineren we de kernaspecten van de zeer bekende MBTI, DISC en Belbin Teamrollen. Deze testen zijn op hun beurt weer grotendeels gebaseerd op de bekende Big 5 persoonlijkheidsdimensies:  Neuroticisme,  Extraversie, Openheid voor ervaringen, Altruïsme en Consciencieusheid.

Onze ervaring
Onze testresultaten geven een zeer betrouwbaar beeld van uw persoonlijkheid, afgaande op de vele testen die inmiddels zijn uitgevoerd.

Optie: Aanvullend gesprek
Zeker in een aanvullend gesprek met betrokkenen kan heel goed bepaald worden waarom de persoon in kwestie wel of niet voor een functie geschikt is, waarom de samenwerking moeizaam verloopt of wat de reden is van een bepaald probleem.
Uiteraard geven we altijd een onderbouwd advies op basis van je vraagstelling, de testresultaten en het gesprek.

Prijzen
(1) Alleen online test:
Test en per email toesturen van resultaten: € 129,-(excl. BTW)

(2) Test en Persoonlijk gesprek
Test, resultaten per email, aanvullend gesprek (in regio Soest): € 189,- (excl. BTW).

Procedure
Stap 1. Je vult het aanvraagformulier in.
Stap 2: Je ontvangt de test per e-mail. Je maakt het verschuldigde bedrag over naar het aangegeven bankrekeningnummer.
Stap 3: Je stuurt de ingevulde test retour via e-mail
Stap 4: Wij analyseren de testresultaten op een professionele en gedegen manier (dus niet geautomatiseerd!).
Stap 5: Je ontvangt een persoonlijkheidsprofiel via e-mail (binnen 1 werkdag).

Als je gekozen hebt voor een aanvullend gesprek nemen wij contact met je op om een afspraak te maken.  In dit gesprek bespreken we met je de testresultaten in samenhang met de concrete vragen die je heeft.

Aanvraag test en/of meer informatie
Vul hieronder je gegevens in. Je kunt altijd achteraf om een aanvullend gesprek of advies vragen, je kunt dat echter nu ook al aangeven.

Ik wil meer weten of een test aanvragen